NGÔ NẾP TƯƠI SẤY GIÒN MÓN QUÀ CỦA VỤ ĐỘNG

Ngô nếp tươi sấy giòn món quà của vụ đông sản phẩm được chế biến tại Công Ty Cổ Phần Hà Nội Xưa